هاست های حرفه ای با پایداری 99.9 درصد

پشتیبانی دائمی به همراه گارانتی عودت مبلغ تا 7 روز

هاست لینوکس پلن نوپا

80,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 4 گیگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
امکان ایجاد 10 ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار

هاست لینوکس پلن آریا

100,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 8 گیگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
امکان ایجاد 10 ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار

هاست لینوکس پلن آرینا

120,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 12 گیگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
امکان ایجاد 10 ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار

هاست لینوکس پلن آزیتا

150,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 15 گیگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
امکان ایجاد 10 ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار

هاست لینوکس پلن آمینوس

180,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 20 گیگابایت
بی نهایت پهنای باند
بی نهایت ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار

هاست لینوکس آرتمیس

200,000 تومان
ماهانه

10,000 هزینه راه اندازی
آپ تایم 99.9% بدون افت سرعت
میزان رم 32 گیگابایت
فضای ذخیره سازی 25 گیگابایت
بی نهایت پهنای باند
بی نهایت ساب دامنه و ایمیل
مصرف نامحدود از CPU
نصب SSL رایگان به صورت خودکار